آگهی های دسته بندی خدمات زیر شاخه مشاوره

آگهی استاندارد ملی

امیر مهدی اعتباری
1 ماه پیش
تعداد بازدید: 13

آگهی SGS-BV

مهندس اعتباری
1 ماه پیش
تعداد بازدید: 11

رادیو افلاین مدیرفا

مهندس اعتباری
1 ماه پیش
تعداد بازدید: 19

صدور گواهینامه های ایزو و صدور گواهینامه آموزشی

شرکت پیشگامان سامانه پایدار
8 ماه پیش
تعداد بازدید: 52

صدور گواهینامه های ایزو و صدور گواهینامه آموزشی

شرکت پیشگامان سامانه پایدار
8 ماه پیش
تعداد بازدید: 39

مشاوره بازاریابی و فروش

مهندسین مشاور نور
12 ماه پیش
تعداد بازدید: 158

کارسنجی و زمان سنجی

شرکت مهندسین مشاور نور
12 ماه پیش
تعداد بازدید: 238

شرکت مشاوره ایزو و اخذ استاندارد haccp

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 115

سیستم مدیریت hse و دریافت گواهینامه hse در ایران

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 115

ايزو 14001 ، مزایای ایزو و صدور گواهینامه ایزو 14001

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 110

شرکت ایزو ، ایزو 10002، اخذ گواهینامه ایزو 10002

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 115

شرکت گواهی دهنده ایزو و صدور گواهینامه ایزو ohsas 18001

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 110

شرکت مشاوره ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو 22000

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 101

مشاوره و راه اندازی کافی شاپ و رستوران

مهندس عباس حسینی
2 سال پیش
تعداد بازدید: 111

راه اندازی فست فود کافی شاپ رستوران

مهندس عباس حسینی
2 سال پیش
تعداد بازدید: 111

الزامات ایزو 9001 ، مشاوره ایزو و دریافت گواهینامه ایزو 9001

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 100

وکیل پایه یک موسسه مجدعدالت وکالت و مشاوره حقوقی

مؤسسه مجد عدالت
3 سال پیش
تعداد بازدید: 60

موسسه حقوقی دادورزان آگاه پارسا

مجیدی
3 سال پیش
تعداد بازدید: 61

دریافت گواهینامه hse در ایران ، سیستم مدیریت hse

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 145

مشاوره ایزو 9001 ، دریافت گواهینامه ایزو 9001

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 102

شرکت گواهی دهنده ایزو و اخذ ایزو ohsas 18001

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 128

شرکت مشاوره ایزو و دریافت ایزو 29001

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 137

استاندارد ims ، سیستم یکپارچه مدیریت ims

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 115

ایزو 10002 چیست ، اخذ گواهینامه ایزو 10002

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 107

اخذ گواهینامه ایزو 14001 مدیریت زیست محیطی

شرکت بهسان مدیریت پرشین
2 سال پیش
تعداد بازدید: 114

مشاوره حقوقی و وکالت موسسه حقوقی رواق عدالت

مؤسسه رواق عدالت
3 سال پیش
تعداد بازدید: 74

شرکت صادر کننده ایزو و اخذ گواهینامه ایزو 16949

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 101

اخذ ایزو 27001 مدیریت امنیت اطلاعات

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 78

پیاده سازی واستقرار گواهینامه ایزو 29001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 84

مشاوره و اخذ تضمینی گواهینامه ایزو 27001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 68

اخذ گواهینامه ایزو 13485 در صنعت تجهیزات پزشکی

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 79

ثبت و صدور گواهینامه ایزو ohsas 18001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 90

افزایش اطمینان از کیفیت محصولات با اخذ گواهینامه ایزو 29001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 81

صدور و اخذ ایزو 16949 در صنایع خودروسازی

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 78

مراحل اخذ و صدور استاندارد ohsas 18001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 79

دسترسی به بازار جهانی با اخذ ایزو 13485

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 86

موسسه فرهنگی هنری و تبلیغاتی جهان هنر

جهان هنر
4 سال پیش
تعداد بازدید: 82

شرکت ارائه کننده گواهینامه ایزو 2848

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 99

اخذ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی غذا ایزو 22000

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 99

پیاده سازی و دریافت گواهینامه بین المللی ایزو 9001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 101

صدور سیستم یکپارچه مدیریت ims

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 101

دریافت گواهینامه ایزو 10002 و اجرای الزامات ایزو 10002

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 91

اخذ گواهینامه ایزو 22000 ايزو مواد غذايي

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 116

اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت زیست محیطی ایزو 14001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 87

استقرار تفکر انرژی محور درسازمان با اخذ گواهینامه ایزو 50001

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 106

مراحل اخذ و پیاده سازی گواهینامه hse

شرکت ایده نو آوران راژمان
4 سال پیش
تعداد بازدید: 106