کتاب های آموزشی::کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در arc map

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
مولفان: سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، شیما اخگر، مسلم شمشیری، امیرحسین احراری
تلفن سفارش : 09382252774-07132341477
آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1
پست الکترونیک:
Sjavizadeh@yahoo.com
وب سایت:
www.gisland.org
 
سرفصل کتاب:
فصل اول: سنجش از دور. 11
1-1- سنجش از دور. 14
1-1-1 سنجش از دور اپتیکی... 16
1-1-2- سنجش از دور راداری... 18
1-1-3- سنجش از دور ابرطیفی... 21
1-1-4-  سنجش از دور حرارتی... 23
1-1-5- سنجش از دور لایدار. 25
1-2 تصاویر ماهوارهای... 27
1-2-1- توانهای تفکیک..... 28
فصل دوم: ماهواره ها و سنجنده ها 32
2-1 معرفی ماهوارههای سری لندست.... 33
2-1-1- نسل اول ماهوارههای لندست، سنجنده اسکنر چند طیفی... 34
2-1-2- نسل دوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی... 37
2-1-3- نسل سوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی بهبود یافته. 43
2-1-4- نسل چهارم ماهوارههای لندست، سنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتی... 47
2-2 سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری  NOAA... 61
2-3 سنجنده مادیس..... 65
2-4 ماهواره آیکونوس..... 69
فصل سوم : دانلود تصاویر ماهواره ای.. 70
3-1 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EarthExplorer.. 71
3-2 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF.. 83
3-3 دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planet. 88
3-4- دانلود تصاویر از طریق سایت  libra.developmentseed.. 94
فصل چهارم: آشنایی  با محیط نرم افزار Arc map. 102
4-1- معرفی نرم‌افزار ArcMAP.. 103
4-2- طریقه دسترسی به ArcMAP.. 103
4-3-آشنایی با محیط ArcMAP.. 104
4-4- طریقه اضافه کردن جدول مندرجات... 105
4-5-آشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents) 106
4-6-طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAP.. 110
4-6-1- آشنایی با نوار ابزار استاندار  (شکل 4-14) 111
4-6-2-آشنایی با نوار ابزار Tools (شکل 4-15) 113
4-7- وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی)در ArcMAP.. 115
4-8-انواع روش های ذخیره نمودن  یک پروژه در ArcMAP: 116
4-8-1- ذخیره نمودن یک پروژه: 116
4-8-1-1-باز نمودن یک پروژه : 118
4-8-2- ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 119
4-8-3-استفاده از روش Publisher.. 121
4-8-3-1- بازکردن پروژه Publisher: 130
4-8-4-روش ذخیره ی پروژه به روش PDF: 134
فصل پنجم: ترکیب باندها (Composite bands). 136
5-1- معنی و مفهوم Composite bands. 137
5-2-ایجاد ترکیب رنگی: 145
5-2-1-کاربرد برخی از ترکیب های رنگی: 146
5-3-ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ArcMAP: 146
فصل ششم: تصحیح هندسیGeoreferencing) ). 150
6-1- ژئورفرنس کردن.. 151
6-2- مراحل انجام Geo Referencing: 152
فصل هفتم: کاربرد نرم افزار Google earth  در محیط GIS. 161
7-1- نرم افزار Google Earth.. 162
7-2-تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth.. 162
7-2-1- Layer To KML. 163
7-2-2- Map To KML. 166
7-3-تبدیل لایه های Google earth به فرمت GIS.. 168
فصل هشتم: موزاییک کردن (Mosaicking). 170
8-1-موزائیک کردن.. 171
8-1-1-روش اول موزاییک کردن: 172
8-1-2-روش دوم موزاییک کردن: 174
فصل نهم: ایجاد برش بر روی تصویر ماهواره ای.. 177
9-1-ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای... 178
9-1-1-روش اول برش زدن تصاویر ماهواره ای: 178
9-1-2-روش دوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 180
9-1-3-روش سوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 183
9-1-4-روش چهارم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 186
فصل دهم: کنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function). 191
10-1- کنتراست.... 192
10-2- روش به وجود آوردن تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ArcMap: 192
فصل یازدهم: فیلتر (Filter). 194
11-1-فیلتر. 195
11-2-روش انجام فیلتر در نرم افزار Arc MAP.. 196
11-3- انوع فیلتر کانولوشن... 202
فصل دوازدهم: تحلیل مؤلفه های اصلی PCA (Principal component analyses). 211
12-1- تحلیل مولفه های اصلی... 212
12-2- روش انجام PCA در نرم افزار ArcMAP.. 213
فصل سیزدهم: محاسبه شاخص ها 216
13-1-محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ArcMAP.. 217
13-2-شاخص پوشش گیاهی NDVI: 231
13-2-1-شاخص (Normalized Difference Vegetation Index)NDVI چیست؟. 231
13-2-2- سری های زمانی و ترکیب های (Composite) شاخص پوشش گیاهی NDVI: 232
13-2-3-کاربردهای NDVI 233
13-2-4-ایجاد یک نقشه NDVI در ArcMAP.. 233
13-3- محاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Inde (IPVI ). 249
13-4- شاخص( RVI ) Ratio Vegetation Index. 252
13-5- شاخص(DVI ) Divergence Vegetation Index. 254
13-6- محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک: 256
13-7- شاخص( WDVI) Weighted Difference Vegetation Index. 262
13-8- شاخص( SAVI) Soil Adjusted Vegetation Index. 264
13-9-شاخص( TASVI )Transformed Soil Vegetation Index. 269
13-10-شاخص ( MSAVI) Modified Soil Adjustment Vegetation.. 273
13-11- شاخص ( MSAVI2) Modified Soil Adjustment Vegetation.. 276
13-12-شاخص Perpendicular Vegetation Index (PVI). 277
13-13-شاخص GEMI 279
13-14- شاخص GVI (لندست TM) 282
13-15-روش Sultan's Formula.. 284
فصل چهاردهم: طبقه بندی (Classification). 287
14-1-طبقه بندی... 288
14-2-محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا) 289
14-3- روشهای طبقه بندی در Arc MAP.. 289
14-3-1-طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised) 289
14-3-2-طبقه بندی نظارت شده (supervised) 292
14-4-تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده: 293
14-5-مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی... 295
14-6-معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی... 297
14-7- مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی... 297
14-8- تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت شده: 298
14-9-تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده: 303
فصل پانزدهم: برچسب گذاری (Label) بر روی تصاویر ماهواره ای.. 306
15-1- برچسب گذاری... 307
15-2-روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ArcMAP: 307
15-3- تبدیل برچسبها به Annotation.. 321
فصل شانزدهم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای.. 325
16-1- مقدمه. 326
16-2- چیدمان نقشه. 326
16-3-عناصر چیدمان نقشه. 329
16-4-نمایش کلی عناصر چیدمان نقشه. 331
16-5-محیطView  layout. 333
فصل هفدهم: آشنایی با افزونه ENVI Tools در نرم افزار ArcGIS. 350
17-1- مقدمه. 351
17-2-دسترسی به برخی توابع ENVI در ArcMap. 351
17-3-اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر. 353
 


نام : saeed javizade
ایمیل :
تلفن: 07132341477
نوع : فروش
تاریخ بروزرسانی : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶
تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶
انقضا : شنبه, ۱۴ امرداد ۱۳۹۶
قیمت: 30000 تومان
استان : فارس
آدرس : شیراز-خیابان برق، کوچه 1
بازدید : 74


تماس با آگهی‌دهنده

[?]
[?]
لطفا متن داخل تصویر بالا را وارد کنید.
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید

آگهی‌های جدید کتاب های آموزشی

کتاب رایگان صدای خاموش

نام : کامران گنجی

استان : تهران

تلفن: 09227825371

http://kamranganji.com/seda

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در arc map

نام : saeed javizade

استان : فارس

تلفن: 07132341477

از شنبه ها متنفرم

نام : www.simineh.com

استان : تهران

تلفن: 02166944152


آگهی های مشابه

اعطای نمایندگی پنل اس ام اس برتر
اعطای نمایندگی پنل اس ام اس برتر

اس ام اس برتر: ارائه دهنده انواع پنل های نمایندگی پنل اس ام اس با تعرفه پیامک ارزان ارائه دهنده انواع پنل اس ام اس با کمترین قیمت و پایینترین تعرفه sms ارائه دهنده پنل های ارسال و دریافت اس ام اس تحت وب با قابلیت اتصال به وبسرویس جهت ارائه به اشخاص ...

استان : فارس | دسته : خدمات اس ام اس | تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶

فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري
فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري

شرکت دید افزار جنوب فروش لیزر های حکاکی و برش فلزات و غیر فلزات یک فرصت شغلی پر درآمد با سرمایه ای اندک فروش.نصب وراه اندازی و آموزش کار با کلیه دستگاههای حکاکی و برش لیزری  لیزرهای yag و CO2 جهت حکاکی و برش روی فلزات و غیر فلزات ...

استان : فارس | دسته : چاپ و تبلیغات | تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶

فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري درشيراز
فروش انواع دستگاه ها ي حكاكي وبرش ليزري درشيراز

شرکت دید افزار جنوب فروش لیزر های حکاکی و برش فلزات و غیر فلزات یک فرصت شغلی پر درآمد با سرمایه ای اندک فروش.نصب وراه اندازی و آموزش کار با کلیه دستگاههای حکاکی و برش لیزری  لیزرهای yag و CO2 جهت حکاکی و برش روی فلزات و غیر فلزات ...

استان : فارس | دسته : الکترونیک | تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶

فقط با 5000 تومان صاحب وب سایت با تمامی امکانات شوید
فقط با 5000 تومان صاحب وب سایت با تمامی امکانات شوید

نقش سایت فقط با پنج هزار تومان صاحب یک وب سایت با تمامی امکانات شوید. با قابلیت : درج اخبار،تصاویر،بنر و فایل های فلش،درگاه پرداخت آنلاین،لینک،تبلیغات و... با قابلیت افزودن قالب ، منو و زیرمنوهای بسیار زیاد با قابلیت ایجاد فروشگاه اینترنتی با دا ...

استان : فارس | دسته : طراحی وب | تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶

ترمووود thermowood سامان سازان
ترمووود thermowood سامان سازان

ترمووود ThermoWood سامان سازان اجرا و طراحی نمای ساختمان، نمای چوبی، چوب نما، چوب کف، کفپوش چوبی، ترمووود، ترموود، ساخت آلمان، WIEDEHOPF ThermoWood (ترمووود) به چوب‌های فرآوری شده در شرایط خاص دما و رطوبت اطلاق می‌شود. این فرایند توسط انج ...

استان : فارس | دسته : خدمات ساختمانی | تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۶